สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > กสทช. รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่9
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 0946300877 วันที่บันทึก : 02/06/2560

กสทช. รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่9

สำนักงาน กสทช.ภาค 3 จัดกิจกรรม "กสทช. รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่9"
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กสทช.ภาค3 ลำปาง เพื่อมอบให้ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน