สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > การจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ครั้งที่ 2/2562 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บันทึกโดย : นางสาวจันท์จุฑา ไชยเรืองศรี     หมายเลขโทรศัพท์ : 4532 วันที่บันทึก : 20/11/2562

การจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ครั้งที่ 2/2562 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ครั้งที่ 2/2562 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สวศ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และใกล้เคียง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

p-1.jpg

p-2.jpg

p-3.jpg

p-4.jpg

p-5.jpg