สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > ประธาน กสทช. เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ (เชียงใหม่)
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 09-6926-6459 วันที่บันทึก : 18/02/2563

ประธาน กสทช. เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ (เชียงใหม่)

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และคณะเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช. ภาค 3 เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ พร้อมด้วยพนักงานร่วมต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ประจำปี ๒๕๖๒  และแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
01-(2).jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg