สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช.ภาค ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ณ จังหวัดลำปาง
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 09-6926-6459 วันที่บันทึก : 02/03/2561

สำนักงาน กสทช.ภาค ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ณ จังหวัดลำปาง

                     สำนักงาน กสทช.ภาค ๓ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช.ภาค ๑ – ๔ เกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ  และสามารถนำไปชี้แจงหรือถ่ายทอดให้ประชาชนหรือผู้ร้องเรียนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง โดยมีพลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช.ภาค/เขต และสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๕ คน
1-(1).JPG

2.JPG

3.JPG

4.PNG

5.JPG

6.jpg