สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนคัดค้านการตั้งเสาส่ง สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 0946300877 วันที่บันทึก : 15/06/2560

สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนคัดค้านการตั้งเสาส่ง สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงาน กสทช. ภาค๓ ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนคัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นที่ภาคเหนือโดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ พนักงานสำนักงาน กสทช.ภาค๓ ผู้แทนจากสำนักงาน รท.ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภาคเหนือได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา สมาคมชีวิตดีลำปาง เครือข่ายผู้บริโภค ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (AIS DTAC TRUE CAT)