สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช.ภาค 3 จัดการประชุมหารือระหว่างสำนักงาน กสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-14.30 น. ณ โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ จังหวัดกำแพงเพชร
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 09-4630-0877 วันที่บันทึก : 12/08/2559

สำนักงาน กสทช.ภาค 3 จัดการประชุมหารือระหว่างสำนักงาน กสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-14.30 น. ณ โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ จังหวัดกำแพงเพชร