สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดการอบรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องสิทธิแก่ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 09-4630-0877 วันที่บันทึก : 12/08/2559

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดการอบรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องสิทธิแก่ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร