สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมหารือแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับเจ้าหน้าที่บร
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 19/11/2564

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมหารือแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับเจ้าหน้าที่บริษัท NT

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) ให้การต้อนรับนายฉัตรชัย  วัฒนพันธ์  โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) :  NT จังหวัดเชียงใหม่ ) พร้อมคณะ ซึ่งได้เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และความเป็นระเบียบของเมือง

 

สำนักงาน กสทช. ภาค 3

631409.jpg

631411.jpg