สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการสื่
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 04/10/2564

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการสื่อสาร ณ อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก


     วันที่ 29-30 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 31 (ลำปาง) ลงพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากซึ่งประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนหลายสายได้รับความเสียหาย รวมทั้งเสาไฟฟ้าโค่นล้มเป็นจำนวนมาก ทำให้การเดินทางสัญจร ระบบไฟฟ้า และการสื่อสารไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ โดยได้ประสานงานให้ผู้ประกอบการสื่อสารลงพื้นที่แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งทำการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  ตรวจสอบสัญญาณของวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสาร และติดตามข่าวสารจากทางราชการได้อย่างต่อเนื่อง

 

สำนักงาน กสทช. ภาค 3

สำนักงาน กสทช. เขต 31