สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และสำนักงานกสทช. เขต 32 ลงพื้นที่จัดเก็บสายสื่อสารที่ร่วงหล่นและรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานบริเวณถนนศรีปิงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 28/05/2564

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และสำนักงานกสทช. เขต 32 ลงพื้นที่จัดเก็บสายสื่อสารที่ร่วงหล่นและรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานบริเวณถนนศรีปิงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) โดยส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ และสำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) ร่วมกับสำนักงานเทศบาลแขวงเม็งราย หน่วยงาน TOT และ AWN ลงพื้นที่จัดเก็บสายสื่อสารที่ร่วงหล่นและรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) บริเวณถนนศรีปิงเมือง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางประมาณ 700 เมตร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8-(1).jpg

9.jpg

10.jpg