สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > คุ้มครองผู้บริโภค > การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2562
บันทึกโดย : นางสาวจันท์จุฑา ไชยเรืองศรี     หมายเลขโทรศัพท์ : 4768 วันที่บันทึก : 28/08/2562
การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2562
การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 14.00 น. สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของจังหวัดตาก จำนวน 79 คน จาก 30 หน่วยงาน

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg