สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > คุ้มครองผู้บริโภค > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลลี้ จ. ลำพูน ได้จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน เรื่อง “คาราวานเสริมสร้างเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ”
บันทึกโดย : natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 22/03/2564
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลลี้ จ. ลำพูน ได้จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน เรื่อง “คาราวานเสริมสร้างเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ”
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลลี้ จ. ลำพูน ได้จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน เรื่อง “คาราวานเสริมสร้างเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน เรื่อง “คาราวานเสริมสร้างเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ” ณ อาคารวิจิตรอริยทรัพย์ วัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) จำนวน ๖๐ คน  ในระหว่างการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค และภารกิจของสำนักงาน กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  สื่อและการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค รู้สื่อ รู้สิทธิ์ เยาวชนกับการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน จากทีมวิทยากรสำนักงาน กสทช. ภาค 3 นำทีมวิทยากรโดยนายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 และนายพลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

รูปที่-4.jpg

รูปที่-5.jpg

รูปที่-6.jpg

รูปที่-8.jpg

รูปที่-10.jpg

รูปที่-2.jpg

รูปที่-1.jpg