สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > คุ้มครองผู้บริโภค > โครงการจัดระเบียบสารสื่อสารเชิงรุกของสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
บันทึกโดย : natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 05/04/2564
โครงการจัดระเบียบสารสื่อสารเชิงรุกของสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดระเบียบสารสื่อสารเชิงรุกของสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม่) ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผน “โครงการจัดระเบียบสารสื่อสารเชิงรุกของสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่” บริเวณถนนท่าแพ ซอย 6 ตำบลท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวมประมาณ 50 เมตร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมในพื้นที่ ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน, บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด, บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เข้าดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารของแต่ละเจ้าเป็นที่เรียบร้อย

ก่อนดำเนินการ

ก่อนดำเนินการ1.jpg
ก่อนดำเนินการ2.jpg
ระหว่างดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ1.jpgระหว่างดำเนินการ2.jpg

หลังดำเนินการ
หลังดำเนินการ1.jpgหลังดำเนินการ2.jpgหลังดำเนินการ3.jpgหลังดำเนินการ4.jpg