สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

โทรศัพท์ :0 2670 8888

Call Center :1200

สายงานกิจการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :0 2670 8888

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค3

แอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค อาคาร D
90/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร 0-5327-1087 โทรสาร 0-5327-1088

E-mail : region3@nbtc.go.th

 
Required form 'Feedback' does not exist.