สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > แบบคำขอ > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และ สำนักงาน กสทช. เขต 32 จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนข่ายสื่อสารร่วมถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้านการสื่อสาร
บันทึกโดย : Pitchaporn.k     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 25/03/2564

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และ สำนักงาน กสทช. เขต 32 จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนข่ายสื่อสารร่วมถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้านการสื่อสาร


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และ สำนักงาน กสทช. เขต 32 ได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนข่ายสื่อสาร และนำรถยนต์ตรวจสอบหาทิศวิทยุพร้อมเครื่องมือตรวจสอบร่วมถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้านการสื่อสาร เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่58681.jpg162044035_197085595510871_57887779024378008_o-(1).jpg