สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > แบบคำขอ > การใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : 4534 วันที่บันทึก : 21/10/2563

การใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563