สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 09-4630-0877 วันที่บันทึก : 04/07/2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก