สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > สำนักงานกสทช.เขต

สำนักงาน กสทช. ภาค 3

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 3 เขต ดังนี้

1. สำนักงาน กสทช. เขต 31
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 31
ที่อยู่ : 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923
E-mail : mtr_lp@nbtc.go.th
web : http://lampang.nbtc.go.th/
สัญญาณเรียกขาน : HS5 AA
2. สำนักงาน กสทช.เขต 32
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32
ที่อยู่ : 68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686 โทรสาร 0-5327-4670 9437
E-mail : mtr_cm@nbtc.go.th
web : http://chiangmai.nbtc.go.th/
สัญญาณเรียกขาน : HS5 AZ
3. สำนักงาน กสทช. เขต 33
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 33
ที่อยู่ : 190 ม.7 บ้านคุ้งหม้อ ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร 0-5524-5151-2 โทรสาร 0-5524-5150
E-mail : mtr_pl@nbtc.go.th
web : http://phitsanulok.nbtc.go.th/
สัญญาณเรียกขาน : HS6 AZ
4. สำนักงาน กสทช. เขต 34
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34
ที่อยู่ : ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
พื้นที่ความรับผิดชอบ : 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา และน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-9312-44717
E-mail :
web : http://chiangrai.nbtc.go.th/
สัญญาณเรียกขาน : HS 5 AD
5. สำนักงาน กสทช. เขต 35
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35
ที่อยู่ :
พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร
หมายเลขโทรศัพท์ :
E-mail : mtr_nw@nbtc.go.th
web :
สัญญาณเรียกขาน : -