สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทำแผนงานแนวทางการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมให้กับนิติบุคคล และประชาชนผู้ขอรับบริการ
นางวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เกี่ยวกับการกำหนดอัตรค่าบริการอินเตอร์เน็ต
|< < 1 2 >