สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ของ อปท. ในพื้นที่ภาคเหนือ
บันทึกโดย : Natthaya.N     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 10/02/2564

การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ของ อปท. ในพื้นที่ภาคเหนือ

📣📣📣การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ของ อปท. ในพื้นที่ภาคเหนือ📣📣📣