สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร) ของส่วนราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บันทึกโดย : Natthaya.N     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 29/09/2564

การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร) ของส่วนราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วน-กม-ภภ3.jpg