สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ แบบออนไลน์
บันทึกโดย : Natthaya.N     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 17/02/2564

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ แบบออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ แบบออนไลน์

สมัครสมาชิกสมาคมออนไลน์_page-0001.jpg