สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดทำแผนงานแนวทางการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมให้กับนิติบุคคล และประชาชนผู้ขอรับบริการ
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 0969266459 วันที่บันทึก : 16/11/2561

จัดทำแผนงานแนวทางการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมให้กับนิติบุคคล และประชาชนผู้ขอรับบริการ

page1.jpg

00011.jpg


รวมรูปการออกใบอนุญาต1.jpg