สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ติดต่อขอรับบริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
บันทึกโดย : นางสาวจันท์จุฑา ไชยเรืองศรี     หมายเลขโทรศัพท์ : 053-271087 ต่อ 4768 วันที่บันทึก : 13/08/2562

ติดต่อขอรับบริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคม

image0139-(1).jpg