สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งและพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
บันทึกโดย : Natthaya.N     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 10/02/2564

ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งและพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งและพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค 📣📣📣
สำนักงาน กสทช. ได้กระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ โดยสำนักงาน กสทช. ภาค 3 มีที่ตั้งและพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดังนี้

🔴 สำนักงาน กสทช. เขต 31 (ลำปาง) พื้นที่ความรับผิดชอบ : ลำปาง แพร่ ตาก

🟠สำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) พื้นที่ความรับผิดชอบ : ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

🟡สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) พื้นที่ความรับผิดชอบ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย

🟢สำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย) พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงราย น่าน พะเยา

🔵สำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร

ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงาน กสทช. ภาค หรือ เขต ใกล้บ้านได้แล้ววันนี้
ในกรณีที่มีข้อคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 053-271087 ในวันและเวลาราชการ
หรือที่ https://www.facebook.com/NBTCR3  

#NBTCcallcenter1200
#StaySafeStillConnect ❤

ที่ตั้งและพื้นที่ความรับผิดชอบฯ_info29_9final-Edit-221061-(2564).jpgAWภาค1.jpgAWภาค2.jpgAWภาค3.jpgAWภาค4.jpg