สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และสำนักงาน กสทช. เขต 32 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือ กรณีประชาชนคัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
บันทึกโดย : Natthaya.N     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 15/03/2564

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และสำนักงาน กสทช. เขต 32 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือ กรณีประชาชนคัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และสำนักงาน กสทช. เขต 32 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือ กรณีประชาชนคัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

            
     การคัดค้านการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาข้อสรุปและกำหนดกรอบแนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ใกล้เคียงบ้านพักอาศัยและชุมชน

     เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ประชุมหารือเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ภาค 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  ผู้ร้องเรียน และกลุ่มชาวบ้านตำบลทุ่งต้อม    ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กรณี         1.jpg

         2.jpg

         3.jpg

         4.jpg

         5.jpg

         6.jpg

         7.jpg

         8.jpg

         9.jpg