สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียม และรับเรื่องร้องเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
บันทึกโดย : Natthaya.N     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 05/01/2564

สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียม และรับเรื่องร้องเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม และรับเรื่องร้องเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ปรับบริการออกใบอนุญาต64.jpg


S__19030044.jpg