สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ปรับการให้บริการงานออกใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสำนักงาน สำนักงาน กสทช. ภาค 3
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 19/04/2564

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ปรับการให้บริการงานออกใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสำนักงาน สำนักงาน กสทช. ภาค 3


     สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ปรับการให้บริการงานออกใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสำนักงาน
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 พร้อมให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 โดยท่านสามารถเข้ามารับบริการงานออกใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 และสำนักงาน กสทช. เขต 31-35 ได้ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้
1. โปรดติดต่อเพื่อทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค 3 และสำนักงาน กสทช. เขต 31-35 ในวันและเวลาราชการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของท่าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ คือ
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) โทร. 053-271087
สำนักงาน กสทช. เขต 31 (ลำปาง) โทร. 054-313920-2
สำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) โทร. 053-584499
สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) โทร. 055-245151-2
สำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย) โทร. 053-177398, 053-177400, 053-177401
สำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) โทร. 056-870010-2
2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดหรือ DMHTTA (การเว้นระยะห่าง, สวมหน้ากากอนามัย, หมั่นล้างมือ, ตรวจวัดอุณหภูมิ, ตรวจหาเชื้อโควิด, สแกน QR code ไทยชนะและหมอชนะ)
สำหรับการให้บริการงานออกใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะดีขึ้น

สำนักงาน กสทช.
สำนักงาน กสทช. ภาค 3
#StaySafeStillConnect ❤

1.jpg

2.jpg

3.jpg