สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “สิทธิผู้บริโภคยุค 5G และการรู้เท่าทันสื่อ”
บันทึกโดย : ์Natthaya.N     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 08/10/2564

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “สิทธิผู้บริโภคยุค 5G และการรู้เท่าทันสื่อ”

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “สิทธิผู้บริโภคยุค 5G และการรู้เท่าทันสื่อ”
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) โดยส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในงานสัมมนาออนไลน์ (Virtual Talk & Roundtable) หัวข้อ “สิทธิผู้บริโภคยุค 5G และการรู้เท่าทันสื่อ” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. โดยลงทะเบียน (ออนไลน์) เพื่อเข้าร่วมงานผ่านการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏในภาพหรือคลิกที่ลิงก์ shorturl.at/wKMTU
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-271087 หรือ 061-4085533
สำนักงาน กสทช. ภาค 3
ส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ