สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
สำนักงาน กสทช.ภาค 3 และสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ