สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 34 ร่วมพิธี Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 21/09/2565

สำนักงาน กสทช. เขต 34 ร่วมพิธี Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย) พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมกันประกาศ Kick off การจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำปี 2565 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีทั้งหมด 11 เส้นทาง ระยะทาง 8.4 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2565

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. เขต 34