สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > สำนักงานกสทช.เขต

สำนักงาน กสทช. ภาค 3

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 3 เขต ดังนี้

1. สำนักงาน กสทช. เขต 31
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 31
ที่อยู่ : 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ลำปาง ตาก และแพร่
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923
E-mail : mtr_lp@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS5 AA
2. สำนักงาน กสทช.เขต 32
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32
ที่อยู่ : 324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-584499
E-mail : mtr_lpn@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS5 AZ
3. สำนักงาน กสทช. เขต 33
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 33
ที่อยู่ : 190 ม.7 บ้านคุ้งหม้อ ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร 0-5524-5151-2 โทรสาร 0-5524-5150
E-mail : mtr_pl@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS6 AZ
4. สำนักงาน กสทช. เขต 34
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34
ที่อยู่ : ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 เลขที่ 632 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงราย พะเยา และน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-177-398, 053-177-400, 053-177-401 โทรสาร : 053-177-399
E-mail : mtr_cr@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS 5 AD
5. สำนักงาน กสทช. เขต 35
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35
ที่อยู่ : 105/3 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 056 870010-2 โทรสาร 056 870013
E-mail : mtr_nw@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -