สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 32 สนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังการทุจริตในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำป
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 22/11/2565

สำนักงาน กสทช. เขต 32 สนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังการทุจริตในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและกำกับดูแล สำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) ปฏิบัติงานตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้ความถี่วิทยุ เพื่อป้องกันการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ทุจริตในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน กพ. ประจำปี 2565 สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สนามสอบ

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. เขต 32