สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 35 ร่วมพิธีเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขานครสวรรค์
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 25/01/2566

สำนักงาน กสทช. เขต 35 ร่วมพิธีเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขานครสวรรค์

วันที่ 21 มกราคม 2566 นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) เข้าร่วมพิธีเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขานครสวรรค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในการเปิดร้าน นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการบริษัทสุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเปิดร้าน มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับเชิญ เข้าร่วมพิธี

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. เขต 35

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“โกลเด้น เพลซ เปิดสาขานครสวรรค์ พร้อมเปิด 4 เมนูใหม่ของโกลเด้น คิชเช่น เป็นที่แรก” - https://www.bangkokbiznews.com/news/royal/1049146