สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 33 ต้อนรับคณะชมรมฑูตอารยสถาปัตย์ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่ให้บริการแก่คนพิการขอ
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 25/01/2566

สำนักงาน กสทช. เขต 33 ต้อนรับคณะชมรมฑูตอารยสถาปัตย์ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่ให้บริการแก่คนพิการของสำนักงาน กสทช. เขต 33

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ต้อนรับคณะชมรมฑูตอารยสถาปัตย์เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่ให้บริการแก่คนพิการของสำนักงาน กสทช. เขต 33 โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อสำนักงานนำไปปรับปรุงเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นผู้พิการ

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. เขต 33