สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 32 ประสานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 30/03/2566

สำนักงาน กสทช. เขต 32 ประสานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) ประสานผู้ประกอบการเข้าดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณหน้าร้าน หม่าล่า@รวมโชค ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางกล่องข้อความ (Facebook Messenger) เพจสำนักงาน กสทช. ภาค 3 - เชียงใหม่ โดยผู้ประกอบการฯ ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. เขต 32