สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 32 ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 26/05/2566

สำนักงาน กสทช. เขต 32 ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำราญราษฎร์ มีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด ผู้ประกอบการ หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ และผู้แทนภาคประชาชน

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. เขต 32