สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 35 ร่วมประชุมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ประจำปี 2565 ของการไฟฟ้าส่วนภู
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 26/05/2566

สำนักงาน กสทช. เขต 35 ร่วมประชุมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ประจำปี 2565 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมประชุมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ประจำปี 2565 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ในพื้นที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสภากาแฟ การไฟฟ้าอำเภอทับคล้อ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย การไฟฟ้าอำเภอทับคล้อ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) และบริษัทผู้ประกอบการสายสื่อสารในพื้นที่
ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร จำนวน 4 เส้นทาง รวมระยะทาง 2.58 กิโลเมตร โดยที่ประชุมกำหนดรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออกและติดตั้ง cable marker ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 พร้อมดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารให้แล้วเสร็จต่อไป

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. เขต 35