สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 35 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 12/09/2566

สำนักงาน กสทช. เขต 35 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 5 และ 7 กันยายน 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) มอบหมายนายสายัณห์ มังกะระ นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากร และอาสาสมัครเครือข่ายปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 และ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 200 คน พร้อมทั้งได้แนะนำกระบวนการขออนุญาตที่ถูกต้องตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคม

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. เขต 35