สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 32 สนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังการทุจริตในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอ
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 12/09/2566

สำนักงาน กสทช. เขต 32 สนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังการทุจริตในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) ปฏิบัติงานตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้ความถี่วิทยุเพื่อป้องกันการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมทุจริตในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. เขต 32