สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงาน กสทช. ในโอกาสที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวั
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 07/06/2567

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงาน กสทช. ในโอกาสที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 นายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ให้การต้อนรับ นางนาฏฤดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล นางปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้อำนวยการสำนักกิจการภูมิภาค สำนักงาน กสทช. และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ภาค 3 และประชุมหารือแนวทางการบริหารงานด้านบุคลากรของหน่วยงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่

สำนักงาน กสทช. ภาค 3