สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > แบบคำขอ > กิจการพาณิชย์
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 11/08/2563

กิจการพาณิชย์


🟢 ขอใบอนุญาตค้า/ ซ่อมแซม/ ทำ/ นำเข้า / นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเครื่องหมายฯ

สามารถรับบริการออนไลน์ผ่านระบบ NBTC SERVICE PORTAL ตามลิงค์ที่แนบ

👉👉https://serviceportal.nbtc.go.th/👈👈


🔴 ยกเลิกใบอนุญาตค้า/ ซ่อมแซม/ ทำ/ นำเข้า / นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเครื่องหมายฯ

- หนังสือยกเลิกใบอนุญาตให้ ค้า และค้าเพื่อการซ่อมแซม ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 29)