สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > แบบคำขอ > เอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 11/08/2563

เอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ


- เอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ (ธุรกิจ) DOWNLOAD

- เอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ (ชุมชน) DOWNLOAD

- เอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ (สาธารณะ) DOWNLOAD