สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 22/09/2565

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

กำหนดการสอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
เวลาสอบ : 09.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ หรือโทร 053-271087