สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 4DO สำนักงาน กสทช. ภาค 3
บันทึกโดย : ณัฐธยาน์ นาควารีสุวรรณ     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 15/05/2563

4DO สำนักงาน กสทช. ภาค 3

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ได้ ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (4DO) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้บริการ-4Do-ของ-กสทชภาค-resize.jpg