สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > กฎ ระเบียบ คำสั่ง > พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พศ. 2549
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 09-4630-0877 วันที่บันทึก : 12/08/2559
พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พศ. 2549
พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พศ. 2549

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พศ. 2549